Navigation


RSS: articles / comments
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีแนวทางสนับสนุนให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีทุกพลภาพทุกราย
ให้ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรา 35 ในปี 63 เพิ่มอีกจำนวน 7 โครงการ และต่อยอดอีก 2 โครงการ
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 9 โครงการ ดังนี้

 • นาย ปัฒวินทร์ ประสานนาม
 • สังกัด กสด.นรด. โครงการสละลอยแก้ว
 • ด.ช. ธนพล สุปัด
 • สังกัด กบร.นรด. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่าย
 • ด.ช. ปัญญพัฒน์ หงษ์มัง
 • สังกัด พัน.ร.นรด. โครงการขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ด.ช.อินทัช ดวงบ้านเช่า
 • สังกัด พัน.ร.นรด. โครงการร้านขนมไทย
 • ด.ช.สรวิชณ์ สังข์กลมเกลี้ยง
 • สังกัด ศสร. โครงการร้านขนมเบเกอรี่
 • นาย ชานนท์ เต่าเล็ก
 • สังกัด ศสร. โครงการรถรับจ้างรับส่งนักเรียน
 • นาย พฤหัส ม่วงลาย
 • สังกัด ศศท. โครงการวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

  บุตรที่มีความต้องการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอด จำนวน 2 ราย ดังนี้

 • น.ส.กนกวรรณ อยู่เหมาะ
 • สังกัด ศสร. โครงการขยายกิจการร้านปลาทูนึ่ง
 • นาย อภิสิทธิ์ สุคันธจันทร์
 • สังกัด ศสร. โครงการขยายกิจการร้านทำเสริมสวย


  ผู้บังคับบัญชา

  คุณดวงแข ปทะวานิช

  คุณดวงแข ปทะวานิช
  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
  สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


  Category


  Links